กรองทรัพยากร
อาทิตย์, 19/05/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17
ห้องประชุม 1C 12
ห้องประชุม 3C 12
ห้องประชุม 4C-05
จันทร์, 20/05/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
อังคาร, 21/05/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17   โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
พุธ, 22/05/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2562                
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
พฤหัสบดี, 23/05/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09                       การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งาน UBU Web Template เวอร์ชั่น 2.0"              
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17                                                
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
ศุกร์, 24/05/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17                                                
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
เสาร์, 25/05/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17                                                
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
 
 
ย้อนกลับ 19/05/2562 - 25/05/2562 ไปข้างหน้า