เป็นผู้ใช้งานครั้งแรกหรือเปล่า? ลงทะเบียน
หมายเหตุ** การเข้าใช้งานระบบจองทรัพยากร (สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่านั้น)
- ขอเข้าใช้งานครั้งแรก

ใช้ อีเมล์@ubu.ac.th เพื่อลงทะเบียนขอเข้าใช้งานครั้งแรก เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนข้อมูลการเข้าใช้งานระบบไปยังอีเมล์ของท่าน หากพบปัญหาในการลงทะเบียนใช้งาน กรุณาติดต่อฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง โทร. 1502, 3109 หรือ tassanee.n@ubu.ac.th

- หากเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องการใช้งานกรุณาติดต่อโดยตรง 045-353-109 หรือติดต่อมาทางเมล์ของผู้ดูแลระบบ tassanee.n@ubu.ac.th เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลเบื้องต้นในระบบ

สำหรับนักศึกษากรุณาแจ้งรายละเอียดตอบกลับมาทางเมล์นี้ ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด อีเมล์@ubu.ac.th
2. ชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ เพื่อเข้าสู่ระบบ
2.1 นักศึกษาที่ต้องการจองทรัพยากรห้องของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หากสะดวกติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ฝ่าบบริการวิชาการและซ่อมบำรุง ชั้น 1 เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการจองทรัพยากรนั้น ๆ และได้รับการอนุมัติ ระบบจะแจ้งเตือนข้อมูลการเข้าใช้งานระบบไปยังอีเมล์ที่นักศึกษาแจ้ง
2.2 นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนจองทรัพยากรห้องของสำนักวิทยบริการ หากสะดวกติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เค้าเตอร์ยืม-คืน เมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนข้อมูลการเข้าใช้งานระบบไปยังอีเมล์ที่นักศึกษาแจ้ง

- หากมีปัญหาในการใช้งานระบบหรือจองทรัพยากรนั้น ๆ กรุณาโทร.สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ/ทรัพยากรนั้น ๆ

?